ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

SRPŠ


Základní informace o Sdružení rodičů školy a přátel školy při ZŠ a MŠ Tuchořice

Při Základní škole a Mateřské škole pracuje občanské sdružení, Sdružení rodičů školy a přátel školy (SRPŠ). Je u Ministerstva vnitra registrováno od 24. února 1993.

Cílem činnosti sdružení je:

1. Organizování kulturních akcí, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče (mikulášská nebo vánoční besídka, maškarní ples, drakiáda, halloween ).

2. Spolupráce s MŠ a ZŠ Tuchořice při zajišťování školních akcí.

3. Spolupráce s vedením školy, předkládání podnětů ke koncepci školy.

4. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

5. Pomoc při zajišťování provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ a MŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRPŠ.

Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými formou:

  • členských příspěvků řádných členů SRPŠ

  • dobrovolných darů členů SRPŠ Tuchořice

  • darů sponzorů

  • dotací obce

  • příjmů z vlastní činnosti

  • dotací a grantů podaných SRPŠ 

2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SRPŠ

3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a pokladník společně na základě jednání předsednictva

Stanovy SRPŠ v plném znění jsou k dispozici u předsedy SRPŠ Tuchořice.

Od 1.9 .2022 došlo ke změně členů SRPŠ:

Předsedkyně: Šárka Bláhová tel: 721347045 , email: Hajna.sarka@seznam.cz

Pokladník: Věra Koukalová, tel. 605508265, email: koukalici@seznam.cz

Členové za MŠ a ZŠ: Lucie Rendlová,  Natálie Sucháčková  a Alena Stojanov 

 

Školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byl navržen a rodiči schválen členský příspěvek SRPŠ ve výši 200,- Kč na každé dítě MŠ a žáka ZŠ Tuchořice.

Příspěvek je splatný do konce kalendářního roku, tj. 31.12.2022 u paní Šulganové  ve školní jídelně.

Děkuji, za SRPŠ Věra Koukalová

Svátek

Svátek má František

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.