ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Informace

Vážení strávníci a rodiče,

podáváme Vám několik stručných informací ohledně stravování dětí a žáků ze Základní školy a Mateřské školy Tuchořice.

Provoz školní jídelny se řídí provozním řádem a je k nahlédnutí v jídelně. Stravné lze přihlašovat a odhlašovat telefonicky na č. 417 638 903 nebo každý den v kanceláři ŠJ od 7 do 15 hodin. Neodhlášený oběd je možné odnést si první den neplánované nepřítomnosti ve škole v jídlonosiči. Stravu nelze odhlašovat zpětně! V době prázdnin případně mimořádného volna (např. v případě volných dnů vyhlášených ředitelem školy, tzv. ředitelského volna) jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Je zakázán odběr do skleněných nádob.

Výdejní doba obědů:
pro děti a zaměstnance    11:00 - 12:30 hodin
do jídlonosičů                  11:00 - 11.15 hodin

Úhrada za stravné je pouze na bankovní účet. Vyjímečně v hotovosti. Platí se vždy dopředu na následující měsíc.

Výše stravného je stanovena dle kalkulace nákladů na potraviny a u ostatních dospělých strávníků jsou připočteny režijní náklady.

Jídelníček je sestavován na základě návrhu doporučené pestrosti stravy, který zpracovala Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem. Vaří se dle výživových norem pro děti a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. spotřebního koše.

Co by Vás mohlo překvapit?
- každý týden je zařazován jeden bezmasý, zeleninový pokrm
- dvakrát za měsíc sladký pokrm
- dvakrát za měsíc luštěninové pokrmy kombinované obilovinami, aby bylo zajištěno vhodné složení bílkovin
- dvakrát za měsíc ryby
- třikrát za měsíc drůbež
Uzeniny jsou podávány pouze výjimečně, pokrmy jsou doplňovány ovocem, zeleninou, nápoji a mléčnými výrobky. Mléko považujeme za pokrm, nikoliv nápoj, proto jsou v průběhu dne k dispozici dětem nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu. Doporučené jsou čaje, ředěné džusy, voda a minerálky. Snahou je nápoje nepřeslazovat.

Případné dotaze či připomínky můžete řešit přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny, telefonicky na č. 417 638 903.

Irena Štejnarová, vedoucí školní jídelny

Výročí školy

blíží se výročí školy!

Svátek

Svátek má Alois

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.