ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Režim dne


 • 6.30 – 8.00    Příchod dětí do MŠ (volné hry dle výběru dětí, individuální činnost řízená učitelkou, spontánní hra)                 
 • 8.15 – 8.45    Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, tanečky, zdravotně preventivní pohybové aktivity, využití tělocvičny ZŠ) - diferencováno dle věku dětí
 • 8.45 – 9.15    Hygiena, svačina
 • 9.15 – 9.45    Komunikativní kruh, činnosti řízené učitelkou (výtvarné, využití keramické dílny ZŠ; dramatické, pracovní a jazykové; využití interaktivní tabule ZŠ)
 • 9.45 – 10.00    Příprava na pobyt venku
 • 10.00 -  11.30    Pobyt venku (hry v přírodě, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolních lesů, na školním hřišti možnost spontánní hry)           
 • 11.30 -  12.00    Hygiena, oběd
 • 12.00 – 13.00 Logopedická péče, anglický jazyk, pohybové hry, rozvoj předškolních dětí – příprava na školu
 • 12.00 – 14.00 Odpolední odpočinek (četba pohádky před spaním)
 • 14.00 – 14.30  Hygiena, svačina
 • 14.30 – 16.00  Hry, zábavné činnosti, individuální činnosti, v případě dobrého počasí - odpolední pobyt na školní zahradě

Veškeré činnosti jsou diferencovány dle věku dětí a jejich individuálních potřeb.

Uspořádání činností závisí na zájmu dětí, na počasí a na náročnosti prováděné činnosti.

Děti přicházejí do mateřské školy do 8:00 hod., potom se budova uzamyká. Pozdější příchod lze po předchozí domluvě.

V poledne je školka otevřena od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Odpoledne se otevírá ve 14:30 hod.

Pro předškoláky máme připravené nadstavbové činnosti,kterými jsou anglický jazky a práce s interaktivní tabulí. Angličtině se věnujeme každé úterý od 12:00 do 12:30 a interaktivní tabuli každý čtvrtek, také od 12:00 do 12:30. Práce s interaktivní tabulí pomáhá dětem nejen s jemnou motorikou, ale také s matematickou gramotností. Interaktivní tabuli se učíme ovládat a používáme výukové programy. Tato aktivita děti velice baví.

režim dne

Výročí školy

blíží se výročí školy!

Svátek

Svátek má Zina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadová mlha zhasíná slunce.

Pranostika na akt. den

Na Saturnina skučí meluzína.