ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Desatero pro rodiče dětí předškolní věku


  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a  orientovat se v elementárních matematických pojmech.

  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si pamatovat a vědomě se učit.

  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivot.

  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostřední, v okolním světě i v praktickém životě.

Výročí školy

blíží se výročí školy!

Svátek

Svátek má Zina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Pranostika na akt. den

Na Saturnina skučí meluzína.