ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Desatero pro rodiče dětí předškolní věku


  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a  orientovat se v elementárních matematických pojmech.

  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si pamatovat a vědomě se učit.

  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivot.

  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostřední, v okolním světě i v praktickém životě.

Svátek

Svátek má Dana

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.