ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Organizace prvního týdne nového školního roku 2020/2021

1. ročník vyučování

1. 9.       do    8:45

2. - 3. 9. do 10:00

4. 9.       do 11:00

2. - 5. ročník vyučování

1. 9.       do    8:45

2. - 4. 9. do 11:40

 

Od 7. 9. bude vyučování probíhat v normálním režimu, dle školního rozvrhu.

 

❗ Ve školním roce 2020/2021 budou probíhat všechny akce pouze pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ s vyloučením rodičovské veřejnosti. Do odvolání.

 

❗ Ve středu 30. 9.  a v pátek 2. 10. 2020 proběhne výměna rozvrhových hodin, z důvodu dopravní výchovy, který proběhne v ZŠ (nikam nevyjíždíme). 

III. třída


Třída se skládá z 2. a 5. ročníku:

 • ve 2. ročníku jsou 4 žáci
 • ve 5. ročníku jsou 3 žáci

Třídní učitelka - Anna Pilařová

 

2. ročník M, ČJ, AJ, PČ, HV učí Anna Pilařová

PRV, TV, VV učí Bc. Barbora Josefína Duchoňová

 

 

5. ročník M, ČJ, PŘÍ, HV, VLA, INF, PČ učí Anna Pilařová

AJ, TV, VV učí Bc. Barbora Josefína Duchoňová

 

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

 

❗Vážení rodiče,
příspěvek SRPŠ na školní rok 2020/2021 je 200Kč.

Tento příspěvek, prosíme, uhraďte u paní Štejnarové ve školní jídelně.

Děkujeme za spolupráci.

ÚKOLY NA DOMÁCÍ VÝUKU

Středa 30. 9. 2020 - 2. a 5. ročník

PROJEKTOVÝ DEN - DOPRAVNÍ VÝCHOVA - na této STRÁNCE vypracuj lekce pro chodce a pro cyklisty, podívej se na všechny videa :) 

Úterý 29. září 2020 - 2. ročník

M - PS - str. 11/cv. 2, 3

str. 12/cv. 1

ČJ - učeb. str. 15 - přečti cv. 1 Cibule nahlas

cv. 4 - přepiš první dvě věty do sešitu Š

ČJ ČTENÍ - připravuj si referát o přečtené knížce

Úterý 29. září 2020 - 5. ročník

M - PS - str. 1, 2, 5  (pomoc při řešen těchto příkladů jsou v učebnici na str. 13)

ČJ -  učeb. str. 14 - růžová tabulka (přečíst) + ústně doplnit celé cv. 29

str. 15 - Předpony z-, s -, vz -

zapiš si do sešitu Š:

z- vyjadřují změnu, ukončení děje (najdi příklady slov s předponou z- na str. 15)

(výjimky- spálit, skončit)

s- když slova vyjadřují směr shora dolu,

z povrchu pryč, dohromady (najdi příklady slov s předponou s- na str. 16)

vz- píšeme vždy -z-

str. 16/cv. 33 - přepiš po řádcích do sešitu Š 

ČJ ČTENÍ - připravuj si referát o přečtené knížce

Pátek 25. září 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek 24. září 2020 - 2. ročník

ČJ - od každého úkolu splň jedno CVIČENÍ

M - procvičuj příklady na +/- do 20 - vypracuj první dvě CVIČENÍ

ČJ ČTENÍ - pokračuj ve čtení knížky k referátu

 

Středa 23. září 2020 - čtení knížky k referátu

 

Úterý 22. září 2020 - Exkurze - Krušné hory

Pondělí 21. září 2020 - 2. ročník

ČJ - učeb. str. 14/cv.1 čteme text nahlas + odpovídáme ústně na otázky 1-5 oranžové

Cv.3 - Opiš první dvě věty do sešitu Š

DÚ-učeb.str.14/cv.3 - opiš poslední dvě věty do sešitu D

M - PS-str.10/cv.1, 2, 3

PS str.11 /cv.1

ČJ - ČTENÍ

ČT - čítanka str.6-7 čtení divadelní hry

Do sešitu na čtení: nakresli všechny postavy, které vystupují v pohádce

 

Čtvrtek 17. září 2020 - 5. ročník

ČJ - učeb. str. 12 - přečti si růžovou tabulku

Cv. 21 - první 3 tři řádky ústně

Cv. 22 - první 2 řádky do sešitu

 

M - PS - str. 5/cv. 3 - první 4 příklady

PS - str. 6/cv. 1,2,3,4

DÚ - učeb. str. 8/cv. 1 a) b) c), cv.2 a) b) c)

ČJ ČTENÍ - v PŘÍLOZE najdeš text, který si potichu přečti a následně vypracuj otázky a úkoly, které jsou vložené pod textem

(Pokud nemáš možnost si text vytisknout, otázky a úkoly vypracuj do sešitu ČJ čtení)

VLA - učeb. str. 2 - 5 - odpovídej ústně na otázky číslo: 1, 2, 10, 11, 17, 21 (vyjmenuj 3 gotické stavby a jejich typické znaky), 25, 26

(Každou odpověď na otázku mi nahraj do hlasové zprávy na WhatsAppu zvlášť, vždy řekni o jaké číslo otázky se jedná.)

Středa 16. září 2020 - 5. ročník

ČJ - učeb. str. 11 Společně cv. 19 - ústně

 • Cv. c) d) - přepiš do sešitu Š
 • DÚ - učeb. Str. 9/cv. 12 -
 • přepiš poslední dva řádky do sešitu D

M - opakování 

 • PS str. 4/cv. 4, 5, 6
 • PS str. 5/cv. 1, 2

ČJ SLOH - učebnice ČJ str. 8  - přečti si text

Následně k tomuto textu utvoř osnovu 

- napiš ji do sešitu na sloh

 

Úterý 15. září 2020 - 2. ročník

ČJ - Učeb. str. 9 - společně nahlas čteme cv. 1

(ústně si povídáme o čem jsme četli)

 + vyhledávání ústně jedno, dvou, tří, čtyř - slabičných slov ve cv. 1

- Přepiš tuto větu do sešitu D - Maminka zalévá krásné barevné květiny.

 • SP - věty - počet slov + opis věty do sešitu Š
 • Interaktivní tabule - počet slov ve větě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni3.htm

M - PS str. 4/cv. 1, cv. 2, 5

 • str. 5 - cv. 3
 • DÚ - str. 5/cv. 2

ČJ ČTENÍ -  O Zlatovlásce

Poslech pohádky O Zlatovlásce + do sešitu na čtení napiš nadpis O Zlatovlásce a nakresli všechna zvířata, která v pohádce pomohla Jiříkovi při plnění úkolů od krále.

AJ - procvičuj barvy kluknitím na --> BARVY 

 

Úterý 15. září 2020 - 5. ročník

ČJ -  doplnit cvičení 1,2, obě cv. Vyfotit na WhatsApp 

M - PS str. 3/cv. 7

 • str. 4/ cv. 1, 2, 3
 • DÚ - učeb. str. 6/ cv. 4 a), b), c)

ČJ ČTENÍO Zlatovlásce

Poslech pohádky O Zlatovlásce + do sešitu na čtení odpověz na otázky:

 1. Co dostal král od babičky?
 2. Co se stalo, když Jiřík ochutnal královu porci?
 3. Jakým zvířatům pomohl Jiřík jako prvním?
 4. Co musel Jiřík najít v moři?
 5. Kdo pomohl Jiříkovi najít správnou Zlatovlásku?

 

VLA - doplň zadané pracovní listy s opakováním 4. ročníku

Pondělí 14. září 2020 – 5. ročník

M – PS str. 3/ cv. 1 doplň ( v učebnici na str. 6 – nahoře máš vysvětlivky, co je sčítanec apod.)

PS str. 3/ cv. 2, 3, 4, 5 – u slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď

 

ČJ – učeb. str. 10/ cv. 16 – přečti nahlas a slovně vypracuj úkol b), c)

- Přečti si růžovou tabulku pod textem

- Učeb. str. 11/ cv. 17 – přepiš první dva řádky do sešitu Š

 

ČJ – čtení  - nejdříve si přečti pohádku Případ s Hejkalem a následně odověz na otázky v pracovním listu

Případ s Hejkalem.docx (14 kB) - pohádka

Případ s Hejkalem pracovní list.docx (17.43 kB)

Pokud nemáš možnost si pracovní list vytisknout, pak si text přečti na PC a následně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu na čtení

 

– učeb. str. 4

- projdi si ústně úkol v horní části stránky (společné znaky rostlin a živočichů)

- cv. 4 – odpověz do sešitu na otázky a, b, c (podle předlohy např.: proces při kterém se tvoří z oxidu uhličitého kyslík se nazývá --> _________________)

Každou odpověď piš na samostatnou stránku

 

Ústně si ukaž, jak se nazývají jednotlivé části stromu

cv. 6 – vypracuj odpovědi na otázky a, b, c, d (odpovídej celými větami)

str. 5 – projdi si ústně celou stranu

 

Pátek 11. září 2020 - 5. ročník

M - geometrie - opakování rýsování rovnoběžek  a kolmic

po shlédnutí videí narýsuj do sešitu na geometrii čtyři rovnoběžky 

následně narýsuj dvakrát kolmice 

Po dokončení mi rýsování vyfoť a pošli na WhatsApp

Výročí školy

blíží se výročí školy!

Svátek

Svátek má Alois

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.