ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

ADAPTACE

Proč je velmi důležitá spolupráce rodičů s pedagogem v MŠ? Společným cílem je spokojenost vašeho dítěte.
Adaptace nových dětí začíná 1.9. a to od 7:45, kdy je v MŠ již asistentka a doba denní adaptace se vždy řeší individuálně.
JE VELMI DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT ČAS ADAPTACE DOMLUVENÝ S UČITELKOU V MŠ.

Hlavním posláním MŠ je socializace dítěte a vytvoření pozitivního vztahu k učení. Nástup do MŠ je pro dítě často první setkání se společností. Nejčastějším obdobím tohoto nástupu je věk mezi 3. a 4. rokem, což je období, ve kterém dítě získává zkušenosti také na základě svých emočních prožitků. To znamená, že i podle emočního prožitku spojeného s nástupem a pobytem v MŠ bude během celého života vnímat společnost a proces vzdělávání. Nástup do MŠ je leckdy pro dítě i jeho rodinu náročný. U dětí často ještě doznívá období vzdoru a současně jde o období, kdy některé děti z hlediska svého vývoje nejsou úplně zralé na delší odloučení od matky ani na kooperativní vztahy a aktivity.

Pokud tento proces není zvládnut citlivě z hlediska aktuálního stádia vývoje dítěte, může dítě prožít trauma, které bude mít spojeno se vzdělávacím procesem i s pohledem na společnost, což může mít zásadní vliv na jeho vývoj i následný život. Pokud je ale tento proces uchopen správně a dítě tímto náročným obdobím projde bez negativních vzpomínek, pak je vše připraveno k tomu, aby mělo výchovně vzdělávací proces spojeno s pozitivními prožitky a tím si vytvořilo pozitivní vztah k celému vzdělávání. Jinými slovy to znamená, že podstatou toho, aby MŠ mohla naplnit své poslání, je potřeba kvalitně zvládnout adaptační období bez negativních emočních prožitků.

Při nástupu do MŠ se děti ocitnou v naprosto cizím prostředí, kde nikoho neznají a jsou poprvé mimo své nejbližší a prožívají různé pocity – strach, nejistotu, zmatek, stesk, ale i euforii a nadšení (což se ale může později přeměnit v odmítání). Je to prostředí, kde mohou být nastavena naprosto odlišná pravidla, než na jaká jsou děti zvyklé z domova. Současně se dostanou do prostředí, kde se musí přizpůsobit a kde se prostředí nemůže vždy přizpůsobit jim. Je po nich požadováno, aby se dokázaly přizpůsobit ostatním i novému prostředí. Je zde pouze jedna dospělá osoba, která pomáhá nejen jim, ale velké skupině dětí, a jednotlivec se může cítit bezmocně, opuštěně, bezradně apod.

Pokud toto období proběhne příliš rychle či necitlivě z hlediska individuality dítěte (protože každé dítě pochází z jiného prostředí a má jiné zkušenosti a návyky), může u něho nová situace způsobit stav, který ho zablokuje, a tomu je potřeba předejít. Prvotním krokem správného adaptačního procesu je vytvořit prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a budou přijaté takové, jaké jsou, aby získaly pocit důvěry vůči osobám, které se o ně starají (sem patří i nepedagogický personál).

Pro správné zvládnutí adaptačního období je potřeba, aby se učitel dokázal přizpůsobit každému novému dítěti podle jeho okamžitých potřeb a schopností. Musí se vybavit velkou dávkou trpělivosti, pochopení a laskavosti. Není možné odsoudit dítě za to, že není od rodičů připraveno. K tomu, aby adaptační proces proběhl klidně a bez problémů, je potřeba spolupráce rodičů. Většina rodičů má představu, že dítě bude hned od počátku v MŠ celý den. Rodiče je potřeba včas seznámit s tím, že bude probíhat adaptační proces, co se během něho může dít a jak se na něj mají připravit. Mnoho rodičů je přesvědčeno, že jeho dítě je jiné a zvládne to. Ano, zvládne to každé dítě, ale bez negativních následků pouze v případě, že pedagog a rodič budou spolupracovat a vycházet z okamžitých potřeb dítěte daných z jeho aktuálního vývoje.

Pokud rodiče nevyjdou z individuality svého dítěte a adaptaci příliš uspěchají nebo ji odmítnou úplně respektovat, pedagog může udělat vše, co je v jeho silách, a přesto to nebude to stačit. Některé děti ještě v tomto věku nejsou zralé na to, aby vydržely tolik hodin bez rodiče, se kterým byly doposud většinu svého času, a jsou k němu pevně připoutány. Stesk po rodiči může být tak veliký, že dítě nemyslí na nic jiného než na to, kdy se jeho rodič vrátí. Není schopno rozvoje, učení ani hraní. Pouze někde v ústraní přežívá a čeká na návrat rodiče. Někdy je to pro dítě tak těžké, že postupně narůstající tenze mohou přerůst v traumata.

Proces odloučení dítěte od matky popsal i s důsledky klinický psycholog prof. PhDr. Josef Langmeier, CSc., ve své knize Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Přestože v této knize Langmeier zmiňuje batolecí věk, tak ti, co se pohybují v prostředí mateřských škol, vnímají proces odloučení i jeho následky podobným způsobem. V některých případech může v adaptačním období docházet u dítěte k destruktivnímu procesu s trvalými úzkostnými následky. Na takové situace je třeba se připravit a reagovat na ně. Nelze schvalovat a tolerovat lhostejnost k tomu, co dítě prožívá a co by mohlo vést k nenávratným negativním dopadům na dětskou psychiku. Následkům, které mohou nastat, pokud je proces odloučení příliš násilný, by se určitě mělo zabránit.

Asi každý si uvědomuje, že pokud je dítě v mateřské škole více času, než který stráví s rodiči, a vidí rodiče pouze ráno při cestě do MŠ a pak zase večer před spaním, není to dobré pro jeho přirozený vývoj ani pro vztah s rodiči. Z počátku by mělo dítě určitě chodit do MŠ pouze na dopolední docházku a na spaní by si mělo zvykat postupně dle svých individuálních možností. Rodiče by se měli pokusit zapojit do adaptačního procesu celou svoji širokou rodinu.

Proces nástupu dítěte do MŠ a současně proces odloučení od matky je pro dítě velmi náročné období.

Pokud je mu v tomto období pedagog oporou a má pochopení pro to, co během tohoto procesu prožívá, vytvoří se mezi oběma pevný vztah důvěry, na kterém se dá stavět celý další výchovně vzdělávací proces, protože dítě cítí, že pedagog mu rozumí a je tam pro něj. Dítě ho pak vnímá jako přirozenou autoritu, respektuje ho a nechce ztratit jeho oporu. V tu chvíli mezi nimi nastává přirozená spolupráce založená na důvěře a opoře. Současně by měl pedagog od začátku nastavit jasná pravidla (ve spolupráci s dětmi), se kterými bude děti postupně, laskavě, ale důsledně seznamovat, a bude pomáhat dětem si je zažít.

Adaptační proces v MŠ by se neměl podceňovat. Špatně zvládnutý adaptační proces v takto raném dětství může mít dopad na celý vzdělávací proces i na nástup do zaměstnání. To znamená, že zvládnutí adaptačního procesu bez trvalých úzkostných následků může sloužit jako prevence před mnoha následnými problémy, které se během celého vzdělávacího procesu mohou objevit

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/23247/adaptace-deti-v-materske-skole-jako-dulezity-krok-ve-vzdelavacim-procesu.html

V příloze odborného článku metodického portálu RVP najdete přílohu adaptační plán, jak dítě připravit na vstup do MŠ, poprvé do MŠ, které jsou velmi krásně zpracovány.

Datum vložení: 13. 9. 2023 13:39
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2023 13:54

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Kristýna

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Nejsou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.