Základní škola a Mateřská škola Tuchořice


Těšíte se na nové internetové stránky?
Ano, už jsou potřeba (131)
Docela ano, tyto už jsou zastaralé (106)
Moc ne, tyto mi vyhovují (98)
Ne, tyto mi vyhovují (99)

Celkem hlasů: 43403.09.2017

Novinky pro školní rok 2017 – 2018 Provoz Mateřské školy:              6 : 30 – 16 : 00 hodin Provoz školní družiny ráno 6 : 30 – 7 : 40 hodin, odpoledne:    11 : 40 – 16 : 00 hodin Novinky v MŠ: Pro předškoláky bude probíhat pod vedením paní učitelek ze ZŠ každé pondělí logopedie, každé úterý angličtina hravě –vždy od 12,00 hod, každý čtvrtek od 12,30 – 13, 30 hodin povedou paní u…

Zobrazit celý článek


Současnost základní školy

Budova školy č.p. 167Budova školy z roku 1926 se nachází na severozápadním okraji obce Tuchořice v blízkosti komunikace vedoucí do Žatce (podívejte se na polohu školy na mapy.cz). Vynikající dopravní obslužnost obce v podobě častých autobusových linek podtrhuje umístění autobusové zastávky doslova několik metrů od areálu školy, což značně zpříjemňuje dojíždějícím žákům cestu do školy. Okolní příroda vybízí k aktivitám, které si zejména městské školy nemohou z pochopitelných důvodů dovolit.

Škola sídlí v patrové budově, která si díky citlivým zásahům stále zachovává ráz prvorepublikové venkovské školy. V přízemí je vedle nezbytného učitelského zázemí a skladovacích prostor umístěna školní jídelna s novými jídelními židlemi a školní družina, kde je o děti postaráno až do odpoledních hodin. V 1. patře jsou dvě učebny sloužící jako kmenové třídy pro I.třídu (1. a 2. ročník) a II.třídu (3., 4. a 5. ročník) vybavené novým výškově stavKeramická dílna v suterénu školyitelným žákovským nábytkem. V obou třídách jsou zřízena přípojná místa na internet, II.třída disponuje čtyřmi pracovními stanicemi. Stejně jako v přízemí byly v nedávné minulosti také v 1. patře zrekonstruovány toalety, takže v současné době plně odpovídají platným normám a požadavkům. Po celé škole je zajištěn rozvod studené a s výjimkou kmenových učeben i teplé vody. V suterénu je keramická dílna otevřená od školního roku 2008/2009 vybavená  vypalovací pecí a cvičebna využívaná zejména v zimním období a při nepřízni počasí.

Multifunkční hřiště v areálu školyV letních měsících roku 2007 byla v těsném sousedství školy zahájena stavba multifunkčního hřiště a od začátku podzimu 2007 již sportoviště plně slouží nejen našim žákům. Výrazným způsobem se tak zlepšily podmínky pro sportování v rámci povinné výuky, škola nadto může zařazovat pestřejší škálu pohybových aktivit i mimo rámec hlavní výuky, ať již ve školní družině nebo prostřednictvím kroužku.

Od září 2008 slouží všem žákům školy, ale nejen jim, nově zrekonstruovaný suterénní prostor, který byl během prázdninových měsíců předělán v rámci vlastního projektu školy Centrum výtvarných aktivit na keramickou dílnu. Za finanční pomoci Komunitní nadace Euroregionu Labe byla dílna vybavena vypalovací keramickou pecí. Příkladnou péči Dětské hřiště v areálu školyzřizovatele o tuchořickou základku dokumentuje krásné dětské hřiště, které na začátku prosince 2008 vzniklo vedle školy a doufáme, že bude dlouhá léta sloužit zejména žákům a dětem z naší školy i ostatním  návštěvníkům. Naším prvořadým úkolem je udržovat příjemné prostředí školy jako místa, kde se žákům dostává kvalitní péče, kde se cítí bezpečně a spokojeně. Z toho důvodu průběžně investujeme finanční prostředky a vlastní síly na zlepšení zejména technického zázemí školy, údržbu a kultivaci budovy a jejího okolí a zlepšování vybavení výukovými pomůckami.

K 1. 8. 2010 došlo ke sloučení do té doby samostatných subjektů - Základní školy Tuchořice, okres Louny a Mateřské školy Tuchořice, okres Louny. Vzniklá organizace nese oficiální název Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, jejímž ředitelem zůstává po potvrzení ve funkci Mgr. Karel Folber. Prázdninové měsíce školního roku 2009/2010 byly vůbec bohaté na nejrůznější události. Kromě zmíněného sloučení došlo k markantním změnám Nové osvětlení ve třídáchnejen v okolí školy, ale i v jejím interiéru. Zřizovatel školy upravil areál školy do ukázkové podoby; po zemních pracích byly vybudovány nové chodníky, opraveny byly rovněž některé betonové prvky. Uvnitř školy pak dosloužilé a nevzhledné zářivky nahradily v obou třídách nová zářivková tělesa, zlepšilo se i osvětlení v keramické dílně. Škola je od roku 2010 partnerem projektu Propojená škola, který si klade za cíl zkvalitnit výuku na vybraných základních školách (málotřídkách) v odlehlých mikroregionech. Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pE-centrum na  ZŠ a MŠ Tuchořicero žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj paAreál školy upravený v roce 2010rtnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje v souladu s DZVRVS ÚK. Mezi aktivity projektu patří zmapování aktuální situace ve školách, informační kampaň, motivace cílových skupin, příprava obsahů vzdělávacího modulu pro učitele a pro žáky, jejich realizace, vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů, realizace společných motivačních aktivit učitele a žáka, zřízení provoz E-center samostatného studia, zpracování ucelené metodiky, hodnocení, diseminace, prezentace a publicita. Prvním hmatatelným pozitivem bylo pro naši školu vybavení E-centra, které v prostorách třídy disponuje čtyřmi notebooky, laserovou multifunkční tiskárnou, samozřejmě připojením na internet a dalšími přídavnými zařízeními.

Škola kromě řady akcí, které jsou mnohdy určené nejen žákům školy, nýbrž širokému spektru zájemců z Tuchořic a okolí, zajišťuje pro svoje žáky prostřednictvím plavecké školy výuku plavání. Tato se organizuje oproti většině ostatních škol zcela bezplatně a týká se žáků tří po sobě jdoucích ročníků, konkrétně 3. - 5. ročníku. Vlajkovou lodí Titulní strana školního časopisu Tuchožáčekškolních aktivit je školní časopis, který tvoří členové redakční rady od listopadu 2009. Do dnešního dne (26. 11. 2010) bylo vytvořeno celkem šest čísel časopisu. Kliknutím na náhled obrázku si můžete prohlédnout úvodní stránku posledního z nich. Výrazná je profilace školy směrem ke čtenářským dovednostem žáků, přičemž čtenářská gramotnost je rozvíjena mimo jiné také díky vlastnímu školnímu projektu Čteme společně, o kterém píšeme ve zvláštní rubrice.(Karel Folber)

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu