Základní škola a Mateřská škola Tuchořice


Kam by jste chtěli jet na školní výlet?
Jungle aréna Most (468)
ZOO park Chomutov (285)
Čokoládovna – exkurze, Teplice (370)
Statek Radíčeves (306)
Naučná stezka na zámku Ploskovice (237)

Celkem hlasů: 166630.04.2017

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky a všichni ostatní, naše mateřská školka se přihlásila do facebookové soutěže. Cílem této soutěže je posbírat co nejvíce tzv. LIKE. Proto prosíme všechny, kteří mají profil na této sociální síti, aby nám pomohli získat co nejvíce "lajků". Najděte si skupinu Děti na hrad a poté fotografii našich dětiček. U fotky najdete název naší školky a této fotog…

Zobrazit celý článek


Zdravé zuby

Dne 27.1.2014, 27.2.2014, 31.3.2014 proběhl na naší škole projekt – výukový program (péče o chrup pro  1. stupeň ZŠ). „Program ZDRAVÉ ZUBY je určen ZŠ a představuje ve svém komplexu dlouhodobé systematické působení na žáky v průběhu jejich školní docházky.

Program zahrnuje:

-  Informační manuál pro učitele

-  Pracovní listy pro žáky

Program „ZDRAVÉ ZUBY“ vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace, především z programu „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Plně respektuje Standard základního vzdělávání MŠMT ČR č. j. 20819/95-26 ze dne 22.8.1995 pro oblast Zdravý životní styl – obor „Výchova ke zdraví“ a obsahově vychází z cílů a kmenového učiva pro celou tuto oblast.

Cíle programu:

-  Zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech

-  Zvyšovat informovanost pedagogických pracovníků v oblasti zubního zdraví, a tím pomáhat školám plnit standard základního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu

-  Působit na zlepšení zubního zdraví nejen dětí, ale jejich prostřednictvím i na zlepšení zubního zdraví rodičů

-  Doplnit a rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, které se mohou realizovat na základních školách.

Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii doporučuje zařazení tohoto názorného programu do výuky na základních školách a učitele jsou ve školních preventivních programech považováni za klíčové osoby.

Na tomto projektu výchovného programu „Zdravé zuby“ se podílely paní vychovatelka Danuše Kiššová (3.,4.,5.roč.) a paní učitelka Monika Chrzová (1.,2.roč.).

 

 Zpracovala: Danuše Kiššová

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu