Základní škola a Mateřská škola Tuchořice

Zdravé zuby

Dne 27.1.2014, 27.2.2014, 31.3.2014 proběhl na naší škole projekt – výukový program (péče o chrup pro  1. stupeň ZŠ). „Program ZDRAVÉ ZUBY je určen ZŠ a představuje ve svém komplexu dlouhodobé systematické působení na žáky v průběhu jejich školní docházky.

Program zahrnuje:

-  Informační manuál pro učitele

-  Pracovní listy pro žáky

Program „ZDRAVÉ ZUBY“ vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace, především z programu „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Plně respektuje Standard základního vzdělávání MŠMT ČR č. j. 20819/95-26 ze dne 22.8.1995 pro oblast Zdravý životní styl – obor „Výchova ke zdraví“ a obsahově vychází z cílů a kmenového učiva pro celou tuto oblast.

Cíle programu:

-  Zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech

-  Zvyšovat informovanost pedagogických pracovníků v oblasti zubního zdraví, a tím pomáhat školám plnit standard základního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu

-  Působit na zlepšení zubního zdraví nejen dětí, ale jejich prostřednictvím i na zlepšení zubního zdraví rodičů

-  Doplnit a rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, které se mohou realizovat na základních školách.

Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii doporučuje zařazení tohoto názorného programu do výuky na základních školách a učitele jsou ve školních preventivních programech považováni za klíčové osoby.

Na tomto projektu výchovného programu „Zdravé zuby“ se podílely paní vychovatelka Danuše Kiššová (3.,4.,5.roč.) a paní učitelka Monika Chrzová (1.,2.roč.).

 

 Zpracovala: Danuše Kiššová

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu