Základní škola a Mateřská škola Tuchořice


Těšíte se na nové internetové stránky?
Ano, už jsou potřeba (174)
Docela ano, tyto už jsou zastaralé (123)
Moc ne, tyto mi vyhovují (114)
Ne, tyto mi vyhovují (118)

Celkem hlasů: 52903.09.2017

Novinky pro školní rok 2017 – 2018 Provoz Mateřské školy:              6 : 30 – 16 : 00 hodin Provoz školní družiny ráno 6 : 30 – 7 : 40 hodin, odpoledne:    11 : 40 – 16 : 00 hodin Novinky v MŠ: Pro předškoláky bude probíhat pod vedením paní učitelek ze ZŠ každé pondělí logopedie, každé úterý angličtina hravě –vždy od 12,00 hod, každý čtvrtek od 12,30 – 13, 30 hodin povedou paní u…

Zobrazit celý článek


Zdravé zuby

Dne 27.1.2014, 27.2.2014, 31.3.2014 proběhl na naší škole projekt – výukový program (péče o chrup pro  1. stupeň ZŠ). „Program ZDRAVÉ ZUBY je určen ZŠ a představuje ve svém komplexu dlouhodobé systematické působení na žáky v průběhu jejich školní docházky.

Program zahrnuje:

-  Informační manuál pro učitele

-  Pracovní listy pro žáky

Program „ZDRAVÉ ZUBY“ vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace, především z programu „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Plně respektuje Standard základního vzdělávání MŠMT ČR č. j. 20819/95-26 ze dne 22.8.1995 pro oblast Zdravý životní styl – obor „Výchova ke zdraví“ a obsahově vychází z cílů a kmenového učiva pro celou tuto oblast.

Cíle programu:

-  Zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech

-  Zvyšovat informovanost pedagogických pracovníků v oblasti zubního zdraví, a tím pomáhat školám plnit standard základního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu

-  Působit na zlepšení zubního zdraví nejen dětí, ale jejich prostřednictvím i na zlepšení zubního zdraví rodičů

-  Doplnit a rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, které se mohou realizovat na základních školách.

Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii doporučuje zařazení tohoto názorného programu do výuky na základních školách a učitele jsou ve školních preventivních programech považováni za klíčové osoby.

Na tomto projektu výchovného programu „Zdravé zuby“ se podílely paní vychovatelka Danuše Kiššová (3.,4.,5.roč.) a paní učitelka Monika Chrzová (1.,2.roč.).

 

 Zpracovala: Danuše Kiššová

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu