Základní škola a Mateřská škola Tuchořice


Těšíte se na nové internetové stránky?
Ano, už jsou potřeba (246)
Docela ano, tyto už jsou zastaralé (134)
Moc ne, tyto mi vyhovují (132)
Ne, tyto mi vyhovují (134)

Celkem hlasů: 646


09.12.2017

Omlouváme se všem návštěvníkům, ale v současné době nejsou webové stránky aktualizovány. Již v následujícím týdnu budou spuštěny nové webově stránky. 

Zobrazit celý článekCelé Česko čte dětem

2014/2015
V letošním školním roce 2014/2015, pokračuji ve školní družině v projektu „Celé Česko čte dětem“. Tento projekt jsem zařadila do odpočinkové činnosti,vždy po obědě. Význam hlasitého předčítání dítěti:   vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem vytváří pevné pouto mezi vychovatelem a dítětem podílí se na emočním a citovém rozvoji dítěte učí morálním hodnotám,napomáhá při výchově rozvíjí jazyk,paměť a představivost,učí myšlení formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po ce
IV. ročník společného čtení zahájen
Ve středu 9. února 2011 byl zahájen již IV. ročník vlastního školního projektu Čteme společně, konkrétně jeho hlavní součást, kterou je pravidelné společné čtení všech žáků a učitelů. Probíhá opět každou středu od 10:05 do 10:20. Již dříve jsme zveřejnili novou podobu záznamového archu, který žáci po přečtení knihy vyplňují - více se dozvíte zde.  V souvislosti se zahájením projektu př
Změny v projektu Čteme společně
Projekt Čteme společně, o kterém píšeme v samostatném příspěvku, má řadu doprovodných aktivit. Jednou z nich jsou záznamové archy, které žáci zpracovávají v souvislosti s čtenářskými referáty nebo také po přečtení knihy během projektu.
Výsledky čtenářského testu
V úterý 11. ledna absolvovali všichni žáci II. třídy (3. - 5. ročník) test čtenářských dovedností. Obsahoval 40 úloh, správné odpovědi byly vybírány z pěti variant. Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí ve škole, rádi zájemcům poskytneme také ukázku testových úloh. Žáci získali osobní hodnocení v podobě hrubé úspěšnosti vyjádřené v %, toto čistě matematické hodnocení bylo doplněno hodnotícím komentářem třídního učitele, který mimo jiné zohlednil také věk žáků. Na prvních třech místech skončili S.
Záznamové archy
Jednou z mnoha aktivit, kterými rozvíjíme na naší škole čtenářskou gramotnost, jsou čtenářské referáty. Týkají se v podstatě všech žáků, výrazněji však žáků 3. - 5. ročníku. Na základě v září sestaveného seznamu si žáci připravují na středeční hodiny stručné referáty o přečtených vlastních knihách. Volba titulů je na žácích samotných. Ti s dostatečným časovým předstihem vědí, na kdy je třeba referát připravit. Součástí referátu je také zpra
1 2

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu