Základní škola a Mateřská škola Tuchořice


Kam by jste chtěli jet na školní výlet?
Jungle aréna Most (467)
ZOO park Chomutov (285)
Čokoládovna – exkurze, Teplice (370)
Statek Radíčeves (306)
Naučná stezka na zámku Ploskovice (237)

Celkem hlasů: 166530.04.2017

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky a všichni ostatní, naše mateřská školka se přihlásila do facebookové soutěže. Cílem této soutěže je posbírat co nejvíce tzv. LIKE. Proto prosíme všechny, kteří mají profil na této sociální síti, aby nám pomohli získat co nejvíce "lajků". Najděte si skupinu Děti na hrad a poté fotografii našich dětiček. U fotky najdete název naší školky a této fotog…

Zobrazit celý článek


Školní jídelna

08.04.2012 19:37

Vážení strávníci a rodiče,

podáváme Vám několik stručných informací ohledně stravování dětí a žáků ze Základní školy a Mateřské školy Tuchořice.

Provoz školní jídelny se řídí provozním řádem a je k nahlédnutí v jídelně. Stravné lze přihlašovat a odhlašovat telefonicky na č. 417 638 903 nebo každý den v kanceláři ŠJ od 7 do 15 hodin. Neodhlášený oběd je možné odnést si první den neplánované nepřítomnosti ve škole v jídlonosiči. Stravu nelze odhlašovat zpětně! V době prázdnin případně mimořádného volna (např. v případě volných dnů vyhlášených ředitelem školy, tzv. ředitelského volna) jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Je zakázán odběr do skleněných nádob.

Výdejní doba obědů:
pro děti a zaměstnance    11:30 - 12:30 hodin
do jídlonosičů                  11:00 - 12:00 hodin

Úhrada za stravné je pouze v hotovosti v pokladně jídelny denně od 6:45 do 10:45 hodin, kdy je přítomna hospodářka. Platí se vždy dopředu na následující měsíc.

Výše stravného je stanovena dle kalkulace nákladů na potraviny a u ostatních dospělých strávníků jsou připočteny režijní náklady.

Cena stravného v jednotlivých kategoriích
děti 3 - 6 let                    26,- (14,- oběd, 6,- přesnídávka, 6,- svačina, pití)
děti 7 - 10 let                  17,- (oběd včetně pitného režimu)
děti 11 - 15 let                19,- (oběd včetně pitného režimu)
Zaměstnanci ZŠ a MŠ        22,-
ostatní dospělí strávníci     50,-

Jídelníček je sestavován na základě návrhu doporučené pestrosti stravy, který zpracovala Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem. Vaří se dle výživových norem pro děti a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. spotřebního koše.

Co by Vás mohlo překvapit?
- každý týden je zařazován jeden bezmasý, zeleninový pokrm
- dvakrát za měsíc sladký pokrm
- dvakrát za měsíc luštěninové pokrmy kombinované obilovinami, aby bylo zajištěno vhodné složení bílkovin
- dvakrát za měsíc ryby
- třikrát za měsíc drůbež
Uzeniny jsou podávány pouze výjimečně, pokrmy jsou doplňovány ovocem, zeleninou, nápoji a mléčnými výrobky. Mléko považujeme za pokrm, nikoliv nápoj, proto jsou v průběhu dne k dispozici dětem nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu. Doporučené jsou čaje, ředěné džusy, voda a minerálky. Snahou je nápoje nepřeslazovat.

Případné dotaze či připomínky můžete řešit přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny, telefonicky na č. 417 638 903.

Irena Štejnarová, vedoucí školní jídelny

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu