Základní škola a Mateřská škola Tuchořice

Školní jídelna

08.04.2012 19:37

Vážení strávníci a rodiče,

podáváme Vám několik stručných informací ohledně stravování dětí a žáků ze Základní školy a Mateřské školy Tuchořice.

Provoz školní jídelny se řídí provozním řádem a je k nahlédnutí v jídelně. Stravné lze přihlašovat a odhlašovat telefonicky na č. 417 638 903 nebo každý den v kanceláři ŠJ od 7 do 15 hodin. Neodhlášený oběd je možné odnést si první den neplánované nepřítomnosti ve škole v jídlonosiči. Stravu nelze odhlašovat zpětně! V době prázdnin případně mimořádného volna (např. v případě volných dnů vyhlášených ředitelem školy, tzv. ředitelského volna) jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Je zakázán odběr do skleněných nádob.

Výdejní doba obědů:
pro děti a zaměstnance    11:30 - 12:30 hodin
do jídlonosičů                  11:00 - 12:00 hodin

Úhrada za stravné je pouze v hotovosti v pokladně jídelny denně od 6:45 do 10:45 hodin, kdy je přítomna hospodářka. Platí se vždy dopředu na následující měsíc.

Výše stravného je stanovena dle kalkulace nákladů na potraviny a u ostatních dospělých strávníků jsou připočteny režijní náklady.

Cena stravného v jednotlivých kategoriích
děti 3 - 6 let                    26,- (14,- oběd, 6,- přesnídávka, 6,- svačina, pití)
děti 7 - 10 let                  17,- (oběd včetně pitného režimu)
děti 11 - 15 let                19,- (oběd včetně pitného režimu)
Zaměstnanci ZŠ a MŠ        22,-
ostatní dospělí strávníci     50,-

Jídelníček je sestavován na základě návrhu doporučené pestrosti stravy, který zpracovala Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem. Vaří se dle výživových norem pro děti a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. spotřebního koše.

Co by Vás mohlo překvapit?
- každý týden je zařazován jeden bezmasý, zeleninový pokrm
- dvakrát za měsíc sladký pokrm
- dvakrát za měsíc luštěninové pokrmy kombinované obilovinami, aby bylo zajištěno vhodné složení bílkovin
- dvakrát za měsíc ryby
- třikrát za měsíc drůbež
Uzeniny jsou podávány pouze výjimečně, pokrmy jsou doplňovány ovocem, zeleninou, nápoji a mléčnými výrobky. Mléko považujeme za pokrm, nikoliv nápoj, proto jsou v průběhu dne k dispozici dětem nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu. Doporučené jsou čaje, ředěné džusy, voda a minerálky. Snahou je nápoje nepřeslazovat.

Případné dotaze či připomínky můžete řešit přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny, telefonicky na č. 417 638 903.

Irena Štejnarová, vedoucí školní jídelny

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu